Samenwerkingen

Samenwerkingen

Als kinderfysiotherapeut werk ik veel samen met andere disciplines. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen hebben we nauw contact met huisartsen, medisch specialisten en consultatiebureau. Maar ook met andere diciplines als ergotherapie, logopedie, fysiotherapeuten in andere specialisaties, jeugdpsychologen en bijv. leerkrachten.

Wanneer een multidisciplinaire aanpak nodig is zal er met uw toestemming telefonisch overleg plaatsvinden. In sommige gevallen is ook fysiek overleg of samen naar een kind kijken nodig.

Vanuit de samenwerking is in Bakel gestart met Kinderteam Bakel. Korte lijnen om de zorg rondom de kinderen te optimaliseren wanneer er een mulitidisciplinaire aanpak nodig is.

In onderstaande infographics is zichtbaar hoe deze samenwerking rondom kinderen samengevat kan worden.