Samenwerkingen

Samenwerkingen

Als kinderfysiotherapeut werk ik veel samen met andere disciplines. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen hebben we nauw contact met huisartsen, medisch specialisten en consultatiebureau. Maar ook met andere diciplines als ergotherapie, logopedie, fysiotherapeuten in andere specialisaties, jeugdpsychologen en bijv. leerkrachten.

Wanneer een multidisciplinaire aanpak nodig is zal er met uw toestemming telefonisch overleg plaatsvinden. In sommige gevallen is ook fysiek overleg of samen naar een kind kijken nodig.