Werkwijze kinderfysiotherapie

Werkwijze kinderfysiotherapie

praktijkruimte kinderfysio bakel

Intake en onderzoek:

Tijdens de intake wordt middels een gesprek en een motorisch onderzoek de hulpvraag van u en uw kind in kaart gebracht. Dit motorisch onderzoek kan een observatie van motorische vaardigheden omvatten of een lichamelijk onderzoek. Dit alles wordt spelenderwijs met een kind uitgevoerd, zodat het kind zich goed op zijn gemak voelt. Na het onderzoek wordt met u en uw kind besproken of ik als kinderfysiotherapeut iets kan beteken voor jullie. Samen worden behandeldoelen opgesteld waar in de verdere therapie aan gewerkt wordt.

Behandeling:

In de behandeling staat het kind centraal. Het kind moet zich veilig en vrij kunnen voelen om te bewegen en leren. Oefeningen sluiten aan op de belevingswereld van het kind en worden spelenderwijs ingezet. Uitdagen en stimuleren staat voorop zodat het kind zijn motorische vaardigheden kan verbeteren en uitbreiden.

In het behandelproces wordt de omgeving van het kind (denk aan u als ouder, school, peuterspeelzaal en sportvereniging) betrokken. Zo reikt de behandeling verder dan alleen het moment dat hij bij mij is en zal de behandeling efficiënter zijn.