Verzekering

Verzekering

Als praktijk hebben we een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Vanaf 2023 hebben we GEEN contract meer met Zorg en Zekerheid. Wilt u weten of we ook met uw zorgverzekeraar een contract hebben kunt u dit bij ons informeren.

Kinderfysiotherapie valt in principe onder de basisverzekering. Dit houdt in dat elk verzekerd kind in aanmerking komt voor 18 behandelingen per jaar. Mocht u een aanvullende verzekering hebben mag u het aantal behandelingen dat u daar heeft bij de 18 optellen. Hoeveel behandelingen dit zijn is verschillend per verzekering en kunt u in uw polis terug vinden.

Kinderen hebben nog geen eigen risico waardoor de behandelingen geen kosten met zich meebrengen.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk wat inhoudt dat er geen verwijzing door een arts noodzakelijk is.