Therapie

Kinderfysiotherapie is er voor verschillende doelgroepen:

         

Wat is kinderfysiotherapie:

Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen tussen de 0 en 18 jaar die moeite hebben binnen hun motorische ontwikkeling of pijnklachten ervaren in hun spieren of gewrichten.

Kinderen leren en groeien iedere dag waarbij ze al spelend hun motorische vaardigheden en zintuigen ontwikkelen. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Daarbij heeft ieder kind zijn eigen oplossingen om motorische vaardigheden uit te voeren.

Soms is het zo dat kinderen moeite hebben om motorische vaardigheden eigen te maken of ontwikkelen ze oplossingen die in de praktijk toch niet zo handig blijken te zijn. Ze kunnen niet zo makkelijk meedoen met het spelen met andere kinderen door bijvoorbeeld onkunde of pijn. Dit kan invloed hebben op hun sociale omgang met andere kinderen of later in hun leven tot meer sportblessures leiden.

Daarnaast is de kinderfysiotherapeut er om kinderen te begeleiden die problemen hebben in hun spieren of gewrichten, waardoor bewegen zonder pijn of vermoeidheid niet lukt.