Herhaaldelijke sportblessures

knieklachtJongeren met sportblessures komen vaak bij een algemeen fysiotherapeut of sportfysiotherapeut die de blessure verhelpt zodat het kind weer lekker mee kan doen op het veld/ in de zaal. Voor de meeste blessures is dit voldoende.

Echter is er een groep kinderen die regelmatig met een andere blessure terug komen. Bijv de ene keer een enkel, dan een knie, dan een lies etc. En er zijn kinderen waar de blessure groei afhankelijk is. 

Voor deze groep is het goed om de motorische vaardigheden goed te bekijken. Hoe belast een kind zijn benen tijdens lopen en rennen. Een loopanalyse kan dan zinvol zijn om zo de oorzaak aan te pakken.

Een aantal kinderen heeft moeite met het balanshouden waardoor wenden en keren moeiljk zijn. Door toch op hoge snelheid op het veld mee te doen is het risico op blessures groter. Trainen van balans en motorische vaardigheden gerelateerd aan de sport zijn zinvol om verdere blessures te voorkomen.

De kinderfysiotherapeut kijkt vanuit een andere invalshoek naar de sportblessure waardoor blessure gevoeligheid in de toekomst af zal nemen. Daarbij kan de kinderfysiotherapeut rekening houden met groei en ontwikkeling van een lichaam en is er kennis van wat deze groei op het sportende kind doet.