Scoliose

De rug van jongeren is volop in ontwikkeling. De groeispurt is een periode waarin een scoliose snel kan verergeren. Houdingstherapie kan dan nodig zijn om bewust een actieve houding aan te kunnen nemen en de scoliosegroei te verminderen. Zo kan in veel gevallen bracetherapie of operaties voorkomen worden.

Een scoliose is een zijwaartse kromming van de ruggenwervel. Daarbij is vaak ook een draaiing van de ribbenkast zichtbaar waardoor bij voorover buigen een “bult” op de rug zichtbaar wordt. Dit wordt een gibbus genoemd. Tijdens de groei kan de kromming en draaiing toenemen.

Een Kyphose is een kromming in de rug waarbij de onderrug vlakker is en de bovenrug meer gekromd is. Deze kinderen staan met hun schouders naar voor. Door deze groei verkorten spieren aan de voorzijde en is de kracht tussen de schouderbladen laag waardoor de kromming steeds verder toeneemt en het kind stijver wordt in de rug.

Een lordose houdt in dat het kind met een erg holle rug staat. Het aanspannen en inzetten van buikspieren kost veel moeite en ze gaan letterlijk hangen in hun rug. In een vergevorderd stadium waarbij een kind met een grote lordose staat en gaat belasten is er kans op afglijding van de wervels wat pijnklachten en een operatie tot gevolg heeft.

Jongeren zijn steeds meer bezig met zittende activiteiten als computeren, smartphone gebruik en maken van huiswerk. Een goede zithouding is daarbij van belang.