Veel vallen

Veel vallen is een vaak gehoorde hulpvraag op verschillende leeftijden. Voor de jonge peuters is het normaal dat ze nog geregeld vallen. Echter is het van belang dat ze niet altijd om dezelfde reden vallen. Zien ze obstakels staan en kunnen ze ze omzeilen? De aandacht is vaak overal en nergens waardoor ze soms obstakels of opstapjes te laat in het oog krijgen en vallen. Van belang is dat kinderen zich steeds beter leren concentreren op hun omgeving en daar tijdig op kunnen gaan reageren.

Kinderen van deze leeftijd kunnen zich in toenemende mate opvangen met hun handen wanneer ze vallen. Kinderen die dit niet doen hebben vaak bulten op hun hoofd.

Dat een kind veel valt kan oa een verminderde balans, of een verminderde focus op de omgeving als oorzaak hebben. De kinderfysiotherapeut kan samen met ouders de motoriek van het kind in kaart brengen en inschatten of behandeling nodig is. Soms is op deze leeftijd een advies en speltips voldoende om het kind nog wat meer tijd te geven zichzelf te ontwikkelen.